×
ขั้นตอนการจัดการบัญชีผู้ค้าส่ง

        คำว่า "ผู้ค้าส่ง" ในระบบของ TakraOnline ไม่ได้หมายถึงบัญชีลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าทีละจำนวนมากๆ เพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง บัญชีที่ลูกค้าที่อาจจะมีการสั่งซื้อสินค้าอยู่เป็นประจำ หรือบัญชีลูกค้าที่เจ้าของร้านค้าต้องการขายสินค้าให้ในราคาพิเศษ เจ้าของร้านค้าก็สามารถกำหนดให้บัญชีลูกค้าเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มผู้ค้าส่งได้

        ซึ่งการเพิ่มบัญชีผู้ค้าส่งในเบื้องต้น มี 2 กรณีด้วยกัน

        1. กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกของร้านค้าออนไลน์เรียบร้อย

        2. กรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยสมัครสมาชิกกับร้านค้าออนไลน์ แต่ละกรณีมีรายละเอียดดังนี้


        1. กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกของร้านค้าออนไลน์เรียบร้อย

        ในกรณีที่ลูกค้ามีการสมัครสมาชิกเป็นลูกค้ากับร้านค้าของท่านเรียบร้อยแล้วในหน้าเว็บไซต์ แล้วเจ้าของร้านค้า ต้องการปรับให้บัญชีลูกค้านายนี้ เป็นบัญชีผู้ค้าส่ง ท่านสามารถกำหนดให้บัญชีลูกค้านั้นให้อยู่ในรายการผู้ค้าส่งได้  โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

                1.1 ในกรณีที่คุณเพิ่งเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้ามาใหม่ ให้คุณไปที่เมนู "ลูกค้า" แล้วเลือกเมนูย่อย "บัญชีลูกค้า"

                1.2 จากนั้นคุณจะเห็นรายการบัญชีลูกค้าทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิกที่ สัญลักษณ์แก้ไขท้ายรายชื่อลูกค้าที่คุณต้องการปรับให้อยู่ในบัญชีผู้ค้าส่ง

                1.3 เมื่อคุณคลิกสัญลักษณ์แก้ไขท้ายรายการสินค้าเข้ามาแล้ว ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจนพบคำว่า Wholesale Account ให้คุณทำเครื่องหมาย ในช่อง Wholesale Account เพื่อทำการกำหนดให้บัญชีผู้ใช้รายนี้อยู่ในกลุ่มผู้ค้าส่ง จากนั้นให้คุณกำหนดในช่อง Wholesale Levels ว่าจะให้บัญชีผู้ใช้นี้สามารถซื้อสินค้าในราคาระดับส่วนลดใด จากนั้นให้คุณคลิก บันทึกบัญชีลูกค้า ด้านล่าง

                1.4 ระบบจะแสดงข้อความ บันทึกบัญชีลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีผู้ค้าส่ง

        2. ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ค้าส่งด้วยตัวเอง คุณสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

                2.1 ในกรณีที่คุณเพิ่งเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์มาใหม่ ให้คุณไปที่เมนู "ลูกค้า" แล้วเลือกเมนูย่อย "ผู้ค้าส่ง"

                2.2 จากนั้นให้คุณคลิก "เพิ่ม" เพื่อทำการเพิ่มบัญชีผู้ค้าส่ง

                2.3 ให้คุณกรอกรายละเอียดของลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปยังบัญชีผู้ค้าส่ง (โดยช่องข้อมูลที่มี * คือข้อมูลจำเป็น ต้องทำการระบุ) ซึ่งข้อมูลที่สำคัญคือ

                - ชื่อผู้ใช้ : สำหรับลูกค้าใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

                - รหัสผ่าน : สำหรับลูกค้าใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

        โดยคุณจะต้องแจ้งกับลูกค้ารายนี้ว่า ครั้งต่อไปที่จะซื้อสินค้าให้เข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านนี้ (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตัวเองในครั้งต่อไป)

        และที่สำคัญ คือคุณจะต้องมาทำเครื่องหมายในช่อง Wholesale Account เพื่อกำหนดให้บัญชีผู้ใช้นี้ เป็นบัญชีผู้ค้าส่ง รวมถึงจะต้องทำการกำหนดในช่อง Wholesale Levels ว่าจะให้บัญชีผู้ใช้รายนี้ ได้รับส่วนลดราคาในระดับใดเมื่อคุณกำหนดข้อมูลของบัญชีผู้ค้าส่งรายนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง แล้วคลิก เพิ่มบัญชีลูกค้า

                2.4 จากนั้นระบบจะแสดงข้อความ เพิ่มบัญชีลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างบัญชีผู้ค้าส่ง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.