×
(ครบวงจร) การจัดลำดับการแสดงสินค้าประกอบ

         ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับในการแสดงสินค้าประกอบ คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่เมนู “แคตตาล็อก” เมนูย่อย “เรียงสินค้าประกอบ” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1  ปุ่มการจัดลำดับการแสดงสินค้า

         จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อสินค้าประกอบย่อย โดยแสดงตามรายการสินค้าประกอบ ในกรณีที่ต้องการจัดลำดับสินค้าประกอบ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2 คุณสามารถเลือกจากรายการในสินค้าประกอบ (ที่หมายเลข 1) ได้โดยรายการสินค้าประกอบที่เลือกจะปรากฏที่บริเวณหมายเลข 2

รูปที่ 2  พื้นที่การจัดลำดับการแสดงสินค้าประกอบ

การเรียงลำดับการแสดงสินค้าประกอบมี 3 ทางเลือก ดังนี้

         - จัดลำดับตามชื่อ : ระบบจัดเรียงตามอักษรแรกของชื่อสินค้าประกอบ

         - จัดลำดับตาม ID : ระบบจัดเรียงตามเลข ID ของสินค้าประกอบสินค้า

         - จัดลำดับด้วยตนเอง : โดยการคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ที่ชื่อสินค้าประกอบที่ต้องการ และลากมายังลำดับที่ต้องการ

         เมื่อจัดลำดับสินค้าประกอบที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิกที่ “ยกเลิก”

         หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนหมวดสินค้าประกอบเพื่อการจัดลำดับ คุณต้องทำการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่หมวดสินค้าประกอบปัจจุบันให้เรียบร้อย คุณจึงสามารถเลือกหมวดสินค้าประกอบใหม่เพื่อทำการจัดลำดับสินค้าประกอบในหมวดที่ต้องการ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.