×
การใช้งานคูปอง

        เมื่อคุณสร้างคูปองเสร็จสิ้น คุณสามารถนำ Coupon ID ที่ได้ ส่งให้กับลูกค้าที่คุณต้องการให้ใช้งานคูปอง ซึ่งคุณสามารถส่งผ่านช่องทางการติดต่อตามที่คุณสะดวก เช่นส่งเป็นอีเมล์ หรือคุยผ่าน Line เป็นต้น ซึ่งการส่งรหัสคูปองให้ลูกค้า คุณควรระบุเงื่อนไขข้อกำหนดในการใช้งานคูปองให้ลูกค้าทราบก่อนการใช้งานคูปอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากความเข้าใจผิดในการใช้งานคูปอง

        ในการใช้งานคูปองของลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ลูกค้าสามารถนำ Coupon ID ที่ได้รับมาใส่ในช่อง “คูปอง” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 พื้นที่การใส่ Coupon ID เพื่อใช้ลดราคา

        โดยลูกค้าจะต้องนำรหัสคูปองที่ได้ มาระบุในช่องคูปอง และคลิกที่ “ใช้ส่วนลด” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างการใช้งานคูปอง

        เมื่อลูกค้าคลิกที่ “ใช้ส่วนลด” ระบบจะทำการสรุปการลดราคาตามเงื่อนไขของคูปอง ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างการคำนวณส่วนลดเมื่อใช้งานคูปอง

        จากนั้นลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินต่อจนจบขั้นตอนการชำระเงินได้ 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.