×
บทนำการจัดการสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์

     ในส่วนของการจัดการสินค้าภายในร้านค้าของคุณ โปรแกรม TakraOnline มีระบบรองรับการจัดการสินค้าภายในร้านค้าได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหมวดหมู่สินค้า การแสดงรายละเอียด หรือแม้แต่ระบบการจัดการออเดอร์ ในเบื้องต้นร้านค้าออนไลน์ควรมีการแบ่งหมวดของสินค้า และนำสินค้าเข้าไปยังหมวดสินค้าที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมสินค้าได้สะดวกมากขึ้น

     โดยหัวข้อของการจัดการสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ มีดังนี้

          - การจัดการหมวดหมู่สินค้า

          - การจัดการตัวเลือกสินค้า

          - การจัดการสินค้า

          - การจัดการสินค้าดิจิทัล


        

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.