×
บทนำการจัดการสินค้า

        ในส่วนของการจัดการสินค้า คุณสามารถทำการเพิ่ม-ลบ สินค้าที่ต้องการขายบนร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “แคตตาล๊อก” เลือกเมนูย่อย “สินค้า” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูสินค้า

        3. คุณจะเข้าสู่หน้ารายการสินค้า โดยระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มีทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การแสดงรายการสินค้าที่มีในร้านค้าออนไลน์

        ภายในหน้ารายการสินค้า คุณสามารถคัดกรองให้ระบบแสดงรายการสินค้าตามหมวดสินค้าได้ โดยเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการที่ “หมวดสินค้า” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ตัวอย่างเลือกหมวดสินค้าเพื่อแสดงสินค้าภายใต้หมวดสินค้านั้นๆ


โดยรายละเอียดที่ปรากฎภายในหน้ารายการสินค้า มีดังนี้

        - ID : แสดง ID ที่ระบบกำหนดให้กับสินค้า

        - ชื่อสินค้า : แสดงชื่อของสินค้า

        - คำบรรยายโดยย่อ : แสดงคำบรรยายโดยย่อที่คุณได้กำหนดให้กับสินค้า

        - รหัสสินค้า : แสดงรหัสสินค้าที่คุณได้กำหนดให้กับสินค้า

        - สต๊อก : แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในร้านค้า

        - ราคา : แสดงราคาขายจริงที่รวมราคาภาษี

        - ราคาขายปลีก : แสดงราคาขายปลีกของสินค้า

        - แก้ไข : คุณสามารถคลิกเข้าไปเพื่อใช้แก้ไขรายละเอียดสินค้า

        - รีวิว : แก้ไขบทความรีวิวของตัวสินค้า


        คุณสามารถจัดการสินค้าในร้านค้าออนไลน์ได้ดังนี้
  • การจัดการรีวิวของสินค้า
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.