×
การแก้ไขสถานะออเดอร์เบื้องต้น

        ในการแก้ไขสถานะออเดอร์ของลูกค้า เมื่อคุณคลิกที่แก้ไขออเดอร์จากออเดอร์ที่ต้องการ ให้คุณเลื่อนมาที่ส่วนของ “สถานะออเดอร์” 

        โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดังนี้

                - ดำเนินการ? : เมื่อคุณดำเนินการในออเดอร์นี้เป็นที่เรียบร้อย ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านท้ายดำเนินการ? เพื่อระบุว่าเป็นออเดอร์ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

                - สถานะ : เลือกสถานะของออเดอร์ โดยระบบมีตัวเลือก ดังนี้

                        New :  แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่มาใหม่

                        Waiting Payment : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่รอการชำระเงิน

                        Shipped : แสดงสถานะว่าเป็นออเดอร์ที่มีการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

                - ยกเลิกแล้ว? : ในกรณีที่ต้องการยกเลิกออเดอร์

                - วันที่ออเดอร์ : กรณีต้องการแก้ไขวันที่ของออเดอร์

                - วิธีการติดตามสินค้า : ในกรณีที่มีวิธีการติดตามสินค้าอื่นเพิ่มเติม

                - หมายเลขพัสดุ : ในกรณีที่ต้องการแจ้งหมายเลขพัสดุให้กับลูกค้าทราบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า

***หมายเหตุ : ในการเปลี่ยนแปลงสถานะการชำระเงินทุกครั้ง คุณต้องทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึกออเดอร์”

        ในกรณีที่ระบุหมายเลขพัสดุในสถานะออเดอร์ ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลพัสดุได้ 2 ทาง คือลูกค้ากลับที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เพื่อดูประวัติออเดอร์

        หรือในกรณีที่คุณต้องการส่งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้ารับทราบผ่านอีเมลที่ลูกค้าระบุไว้ สามารถทำได้ด้วยการคลิกที่ “ส่งหมายเลขพัสดุ” ที่อยู่ในการแก้ไขออเดอร์ ดังตัวอย่าง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.