×
การเข้าใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

        เมื่อคุณต้องการจัดการร้านค้าออนไลน์เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้ปรากฏในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งร้านค้า หรือการเพิ่มเติมสินค้า หรือแม้แต่ราคา คุณสามารถเข้าใช้งานด้วยการพิมพ์ URL ของร้านค้าของคุณ แล้วตามด้วย " /admin " 
ดังตัวอย่าง “http://ชื่อร้านค้า.com/admin หรือ http://ชื่อร้านค้า.takraonline.com/admin"
        ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับการระบุตัวตนของผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเว็บไซต์ ซึ่งคุณจะต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าของคุณ

        เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์แล้ว คุณจะพบหน้าแรกของการเริ่มต้นระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์คือส่วนของแดชบอร์ด โดยแสดงภาพรวมของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการออเดอร์, สินค้าที่ขายดี หรือรายชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของร้านค้าออนไลน์ของคุณ ดังรูป

        ซึ่งองค์ประกอบภายในพื้นที่การจัดการร้านค้าออนไลน์ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่คุณสามารถใช้ดำเนินการทั่วไป ดังนี้

                - เข้าสู่หน้าร้าน : เมื่อคุณต้องการเปิดหน้าจอหน้าร้านค้าของคุณ (หน้าร้านที่แสดงต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอและซื้อขายสินค้า)                
                - ภาษา : คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเมนูเพื่อการใช้งานได้ มีให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
                - แสดงชื่อผู้เข้าใช้งาน : คุณจะพบชื่อที่คุณใช้เข้าระบบ และเมื่อคุณต้องการออกจากหน้าการจัดการร้านค้า ให้คุณชี้ลูกศรไปที่ชื่อจะพบเมนู “ออกจากระบบ”
        ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของเมนูการดำเนินงาน เพื่อเข้าใช้งานในการจัดการร้านค้าส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายการ รายการสินค้า รายการออเดอร์ รวมไปถึงบัญชีลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

        ส่วนที่ 3 ส่วนการแสดงสถิติของร้านค้าที่เกิดขึ้น เป็นพื้นที่สำหรับแสดงยอดรวมของออเดอร์รายวัน, รายเดือนและรายปี จำนวนสินค้าและหมวดสินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

        ส่วนที่ 4 เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามเมนูที่เลือกใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.