×
การจัดลำดับการแสดงหมวดสินค้า

       ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับในการแสดงหมวดสินค้าที่จะปรากฏในหน้าเว็บไซต์ร้านค้า คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่ “จัดลำดับ” (รูปที่ 1) จากหน้ารายการหมวดสินค้า

รูปที่ 1 ปุ่มการจัดลำดับการแสดงหมวดสินค้า

        จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่การเรียงหมวดสินค้า (รูปที่ 2) เบื้องต้นระบบจะแสดง ID และชื่อหมวดสินค้าหลักที่มีในระบบ (ไม่แสดงรายการหมวดสินค้าย่อย)

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงหน้าจอการจัดเรียงหมวดสินค้า

โดยการเรียงลำดับการแสดงหมวดสินค้ามี 3 ทางเลือก ดังนี้

        - จัดลำดับตามชื่อ : ระบบจัดเรียงตามอักษรแรกของชื่อหมวดสินค้า

        - จัดลำดับตาม ID : ระบบจัดเรียงตามเลข ID ของหมวดสินค้า 

        - จัดลำดับด้วยตนเอง : ทำได้โดยการคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ที่ชื่อหมวดสินค้าที่ต้องการ และลากมายังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยมือจากการคลิกเม้าส์

        เมื่อจัดลำดับหมวดสินค้าที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิกที่ “ยกเลิก”

        ในกรณีที่ต้องการจัดลำดับการแสดงผลของหมวดสินค้าย่อย คุณต้องเลือกหมวดสินค้าหลักที่จัดเก็บหมวดสินค้าย่อย โดยเลือกที่รายการ “หมวดหมู่หลัก” ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การเลือกหมวดสินค้าหลักที่ต้องการจัดเรียงหมวดสินค้าย่อย

        เมื่อคุณเลือกหมวดหมู่ย่อยที่ต้องการจัดลำดับการแสดงเรียบร้อย ให้คุณเลือกวิธีการเรียหมวดสินค้าที่ต้องการ ไม่ว่าจะตาม ID หรือชื่อของหมวดสินค้า หรือจะจัดลำดับด้วยตนเอง (เหมือนกับการจัดลำดับหมวดสินค้าหลัก)

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.