×
การจัดลำดับสินค้า

        ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับในการแสดงสินค้า คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่ “จัดลำดับ” 

รูปที่ 1 ปุ่มการจัดลำดับการแสดงสินค้า

        จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อสินค้า โดยแสดงตามหมวดสินค้า ในกรณีที่ต้องการจัดลำดับสินค้าในหมวดอื่น คุณสามารถเลือกจากรายการในหมวดสินค้า (ที่หมายเลข 1) ได้โดยรายการสินค้าในหมวดที่เลือกจะปรากฏที่บริเวณหมายเลข 2 ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 2 การแสดงพื้นที่การจัดลำดับการแสดงสินค้า

โดยการเรียงลำดับการแสดงสินค้าหลักมี 3 ทางเลือก ดังนี้

        - จัดลำดับตามชื่อ : ระบบจัดเรียงตามอักษรแรกของชื่อสินค้า

        - จัดลำดับตาม ID : ระบบจัดเรียงตามเลข ID ของสินค้า

        - จัดลำดับด้วยตนเอง : โดยการคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ที่ชื่อสินค้าที่ต้องการ และลากมายังลำดับที่ต้องการ

        เมื่อจัดลำดับหมวดสินค้าที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิกที่ “ยกเลิก”

        ***หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนหมวดสินค้าเพื่อการจัดลำดับ คุณต้องทำการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่หมวดสินค้าปัจจุบันให้เรียบร้อย คุณจึงสามารถเลือกหมวดสินค้าใหม่เพื่อทำการจัดลำดับสินค้าในหมวดที่ต้องการ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.