×
การจัดลำดับการแสดงแบนเนอร์

        โดยปรกติการแสดงแบนเนอร์ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์จะแสดงแบนเนอร์ที่เพิ่มใหม่เป็นอันดับแรกเสมอดังนั้นในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับในการแสดงผลของแบนเนอร์ คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่ “จัดลำดับ” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ปุ่มจัดลำดับแบนเนอร์


        จากนั้นระบบจะแสดง ID และชื่อแบนเนอร์ที่มีในระบบ 

รูปที่ 2 หน้าดำเนินการจัดลำดับการแสดงแบนเนอร์

        โดยการเรียงลำดับการแสดงแบนเนอร์มี 3 ทางเลือก ดังนี้

        - จัดลำดับตามชื่อ : ระบบจัดเรียงตามอักษรแรกของชื่อแบนเนอร์

        - จัดลำดับตาม ID : ระบบจัดเรียงตามเลข ID ของแบนเนอร์ 

        - จัดลำดับด้วยตนเอง : โดยการคลิกเม้าส์ขวาค้างไว้ที่ชื่อแบนเนอร์ที่ต้องการ และลากแบนเนอร์มายังลำดับที่ต้องการ (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 ตัวอย่างการจัดลำดับแบนเนอร์ด้วยตนเอง

        เมื่อจัดลำดับแบนเนอร์ที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจัดลำดับให้คลิกที่ “ยกเลิก”

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.