×
การใช้งานโปรโมชั่นแบบซื้อเป็นเซ็ท

        เมื่อลูกค้ามาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะพบพื้นที่ “โปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า” โดยจะปรากฏชื่อโปรโมชั่นหลักทั้งหมดที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์ได้กำหนดการใช้งานไว้ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงโปรโมชั่นหลักที่หน้าร้านค้าออนไลน์

        เมื่อลูกค้าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของโปรโมชั่น ลูกค้าจะพบกลุ่มสินค้าจากโปรโมชั่นย่อยที่คุณทำการจับคู่เป็นเซ็ทไว้ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า

        จากนั้นลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าจะใช้งานโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทนี้อย่างไร ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

                -“บอกต่อเพื่อน” : เพื่อทำการส่ง E-mail แนะนำโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทนี้ให้กับเพื่อนได้ 

            -“ซื้อสินค้า” : เพื่อทำการเลือกซื้อสินค้าในโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท

รูปที่ 3 เลือกระหว่าง “บอกต่อเพื่อน” หรือ “ซื้อสินค้า”

        กรณีที่ลูกค้าต้องการ“บอกต่อเพื่อน” : ให้ลูกค้าคลิกที่ “บอกต่อเพื่อน” ระบบจะพาคุณมายังหน้าบอกต่อเพื่อน ซึ่งข้อมูลที่คุณต้องระบุ มีดังนี้

                จาก : ระบุ E-mail ของผู้ส่ง

                ถึง : ระบุ E-mail ของผู้รับ

                หัวข้อเรื่อง : ระบุหัวข้อเรื่องที่ลูกค้าต้องการส่งไปถึงเพื่อน และลูกค้าสามารถ ระบุข้อความเพิ่มเติมได้ ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่าง

        ให้ลูกค้าทำการระบุข้อมูลบอกต่อเพื่อน (โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเครื่องหมาย*) ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 4 เมื่อกำหนดข้อมูลเรียบร้อยให้ลูกค้าคลิก “ดำเนินการ” เพื่อส่ง E-mail ไปยังเพื่อนของลูกค้า 

รูปที่ 4 หน้าบอกต่อเพื่อน

        ภายหลังการคลิก “ดำเนินการ” ระบบจะแสดงข้อความ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ และข้อความแสดงผลการส่ง E-mail ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 5

รูปที่ 5 ข้อความแสดงผลการส่ง E-mail

        หลังจากนั้น จะมีอีเมลแจ้งไปยังเพื่อนของลูกค้า เพื่อนของลูกค้าสามารถคลิกเข้ามาดูโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า ได้โดยคลิกที่ ลิงก์ ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 6

รูปที่ 6 E-mail ที่แจ้งไปยังเพื่อนของลูกค้า

        ภายหลังที่ลูกค้าคลิกที่ลิงก์ ระบบจะพาเพื่อนของลูกค้ามายังหน้า ซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 7

รูปที่ 7 หน้าซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า

        กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าจากโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ททถูกว่า” : ลูกค้าต้องทำการเลือกสินค้าจากโปรโมชั่นย่อยแต่เซ็ท (จากกรณีตัวอย่างต้องเลือกสินค้าในเซ็ทเดรส สินค้าในเซ็ทกระโปรงทำงาน) เพื่อทำการซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกจับคู่สินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าคลิก “ซื้อสินค้า” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 8

รูปที่ 8 การเลือกซื้อสินค้าในโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า

        ระบบจะให้ลูกค้ายืนยันการชำระเงิน ให้ลูกค้าคลิก “ชำระเงิน” กรณีต้องการชำระเงิน หรือคลิก “ดูสินค้าอื่นต่อ” เพื่อทำการดูสินค้าอื่นก่อนทำการชำระเงิน ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 9

รูปที่ 9 ตัวอย่างการแสดงผลการเลือกซื้อสินค้า

        จากนั้นลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามวิธีปรกติ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.