×
การปรับเปลี่ยนข้อความทักทายของร้านค้า

        เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมที่หน้าหลักของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเขียนข้อความทักทายหรือข้อความแนะนำร้านค้า เพื่อสร้างความประทับใจหรือเชิญชวนลูกค้าได้ตามต้องการ หรือในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งาน คุณก็สามารถปิดการแสดงผลด้วยตนเอง (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ตำแหน่งของข้อความทักทายด้านหน้าร้านค้าออนไลน์

        โดยการเปลี่ยนแปลง ข้อความทักทายที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. จากนั้นมาที่ส่วนของเมนู เลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เมนูการตั้งค่าเบื้องต้น

        3. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่แท็บหัวข้อ “ตัวเลือกร้านค้า” และดูที่ส่วน “ข้อมูลร้านค้า” ดังแสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ส่วนการกำหนดข้อมูลร้านค้า

        โดยคุณสามารถใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้ดังนี้

        - ชื่อร้านค้า : ระบุชื่อร้านค้าของคุณ

        - ส่วนของหัวเรื่องของไซต์ : ระบุชื่อร้านค้าของคุณ (แนะนำให้ระบุ)

        - Meta Description : ระบุรายละเอียดของร้านค้าออนไลน์ของคุณ

        - Meta Keyword : ระบุคำค้นหาสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นในแต่ละคำ

        - เปิดใช้งานข้อความทักทายของร้านค้า : คุณสามารถเลือก เปิด/ปิด การแสดงข้อความทักทายที่หน้าร้านค้าออนไลน์ได้ตามต้องการ ในกรณีที่ต้องการแสดงข้อความให้เลือก “เปิด” แต่ถ้าต้องการปิดการแสดงข้อความทักทายให้เลือก “ปิด”

        - ข้อความทักทายของร้านค้า : ในกรณีที่คุณเลือกเปิดใช้งานข้อความทักทาย คุณสามารถแก้ไขปรับแต่งข้อความทักทายให้ตรงตามสไตล์ของร้านคุณได้ ไม่ว่าจะใส่รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอจาก YouTube ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างการปรับแต่งข้อความทักทาย

        4. เมื่อคุณแก้ไขข้อความทักทายเป็นที่เรียบร้อย ให้คลิกที่ “บันทึก” 

        5. คุณสามารถตรวจสอบข้อความที่จะปรากฎบนหน้าหลักของร้านค้า โดยคลิกที่ “เข้าสู่หน้าร้าน” (ตัวอย่างรูปที่ 5)

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงข้อความทักทายด้านหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.