×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บทนำการกำหนดวิธีการรับชำระเงิน

บทนำการกำหนดวิธีการรับชำระเงิน

        เมื่อคุณได้กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า และสินค้าที่จะขายเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่จำเป็นต่อมาสำหรับร้านค้าออนไลน์นั้นคือช่องทางในการรับชำระเงินสำหรับสินค้า โดยระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline สามารถกำหนดวิธีการในการรับชำระสินค้าได้มากกว่า 1 วิธี โดยคุณสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ  

โดยขั้นตอนการกำหนดวิธีการรับชำระเงินมีดังนี้

        1. ให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 การกำหนดช่องทางการชำระเงิน

 

        2. คุณจะพบหน้าข้อมูล “ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าข้อมูลช่องทางการชำระเงิน

 

        3. จากนั้นทำการกำหนดข้อมูลของการชำระเงิน โดยเบื้องต้นทางระบบกำหนดตัวอย่างช่องทางการรับชำระเงินไว้ ดังนี้

  -  Bank Transfer : การกำหนดเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการ

  -  KPayment : กำหนดการชำระเงินผ่าน Internet Banking ของทางธนาคารกสิกร

  -  Custom : การชำระเงินแบบเช็คเงินสด

  -  PayPal : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง PayPal

  -  Purchase Order : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบจัดซื้อ

  -  Bualuang iPay : กำหนดการชำระเงินผ่าน Internet Banking ของทางธนาคารกรุงเทพ

  -  LinePay : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง LinePay

  -  mPay : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง mPay

  -  2C2P : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง 2C2P 

  -  Cash On Delivery : การชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง

  -  GBPrimePay : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง GB PrimePay

  หมายเหตุ : การขอใช้บริการในช่องทางการชำระเงินที่กล่าวมา ทางคุณจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินด้วยตนเอง

 

- การตั้งค่ารับชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)

- การตั้งค่ารับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (K-Payment, Bualuand IPay)

- การตั้งค่ารับชำระเงินผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์ (Paypal, LinePay, mPay)

- การรับชำระเงินผ่านช่องทาง 2C2P

- การรับชำระเงินผ่านช่องทาง GB PrimePay

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.