×
บทนำการกำหนดวิธีการรับชำระเงิน

        เมื่อคุณได้กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า และสินค้าที่จะขายเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่จำเป็นต่อมาสำหรับร้านค้าออนไลน์นั้นคือช่องทางในการรับชำระเงินสำหรับสินค้า โดยระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline สามารถกำหนดวิธีการในการรับชำระสินค้าได้มากกว่า 1 วิธี โดยคุณสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ    

        โดยขั้นตอนการกำหนดวิธีการรับชำระเงินมีดังนี้

        1. ให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1

 


รูปที่ 1 การกำหนดช่องทางการชำระเงิน


        2. คุณจะพบหน้าข้อมูล “ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2รูปที่ 2 หน้าข้อมูลช่องทางการชำระเงิน


        3. จากนั้นทำการกำหนดข้อมูลของการชำระเงิน โดยเบื้องต้นทางระบบกำหนดตัวอย่างช่องทางการรับชำระเงินไว้ ดังนี้
        - Bank Transfer : การกำหนดเลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการ
        - KPayment : กำหนดการชำระเงินผ่าน Internet Banking ของทางธนาคารกสิกร
        - Custom : การชำระเงินแบบเช็คเงินสด
        - PayPal : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง PayPal
        - Purchase Order : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบจัดซื้อ
        - Paysbuy : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง Paysbuy
        - LinePay : กำหนดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทาง LinePay
        - BualuangiPay : กำหนดการชำระเงินผ่าน Internet Banking ของทางธนาคารกรุงเทพ


        ***หมายเหตุ : การขอใช้บริการในช่องทางการชำระเงินที่กล่าวมา ทางคุณจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินด้วยตนเอง ซึ่งการเลือกใช้งานช่องทางการชำระเงินใด ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ว่าต้องการใช้ช่องทางใดในการรับเงินค่าสินค้าจากลูกค้านั่นเอง


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.