×
บทนำการจัดการกลุ่มของสินค้าประกอบ

        ในการใช้งานสินค้าประกอบ เจ้าของร้านค้าต้องมีการรวมกลุ่มสินค้าที่ต้องการขายเพื่อเป็นสินค้าประกอบ ดังนั้นเจ้าของร้านต้องสามารถทำการสร้าง, ลบ หรือแก้ไข กลุ่มของสินค้าประกอบที่คุณสร้างขึ้นได้ โดยรายละเอียดของการดำเนินงานมี ดังนี้

        1. การสร้างกลุ่มของสินค้าประกอบ

        2.การแก้ไขกลุ่มของสินค้าประกอบ

        3.การลบกลุ่มของสินค้าประกอบ


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.