×
บทนำการจัดการข่าวสารและประกาศ

        ในส่วนของข่าวสารและประกาศ คุณสามารถสร้างเนื้อหาข่าวสาร, โปรโมชั่นประจำเดือน หรือจะเป็นงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อแจ้งหรือประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าได้ สำหรับพื้นที่ข่าวสารและประกาศนี้ จะแสดงผลให้ลูกค้าได้ทราบ ตามวันและเวลาที่เนื้อหาถูกบันทึกเข้าในระบบ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกดูเนื้อหาของข่าวสารและประกาศประจำแต่ละเดือน เลือกดูตามประเภทของบทความ และลูกค้ายังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ผ่านพื้นที่แสดงความคิดเห็นที่เราเตรียมไว้ให้ได้อีกด้วย
        ในการใช้งานข่าวสารและประกาศสามารถจัดการได้ตามหัวข้อดังนี้

  1. การเปิด-ปิด การใช้งานข่าวสารและประกาศ (Blog)
  2. การจัดการเนื้อหาของข่าวสารและประกาศ (Blog)
  3. การจัดการเมนูของข่าวสารและประกาศ (Blog)
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.