×
บทนำการจัดการค้าส่ง

        การค้าส่ง (Wholesaling) คือการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ซื้อทีละจำนวนมากๆ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภครายย่อย หรือเพื่อการนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ไม่ได้ซื้อเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค
    ระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline เรามีระบบค้าส่งให้กับเจ้าของร้านค้า สามารถจัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าราคาปกติได้ แต่คำว่า "ระบบค้าส่ง" หรือ "ผู้ค้าส่ง" ในระบบของ TakraOnline ไม่ได้หมายถึงบัญชีลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าทีละจำนวนมากๆ เพียงอย่างเดียว เพราะเราหมายรวมถึง บัญชีที่ลูกค้าที่อาจจะมีการสั่งซื้อสินค้าอยู่เป็นประจำ แล้วเจ้าของร้านค้าต้องการลดราคาสินค้าให้กับบัญชีผู้ใช้นั้นๆ หรือเป็นบัญชีลูกค้าที่เจ้าของร้านค้าต้องการขายสินค้าให้ในราคาพิเศษ เจ้าของร้านค้าก็สามารถกำหนดให้บัญชีลูกค้าเหล่านั้นอยู่ในกลุ่ม "ผู้ค้าส่ง" ได้ ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าขั้นต่ำอย่างน้อยจำนวนกี่ชิ้นในการซื้อแต่ละครั้ง เพียงแต่เป็นการแบ่งระดับราคาสินค้าในร้านค้าออนไลน์ ทำให้ผู้ค้าส่งหรือลูกค้าที่เจ้าของร้านค้าต้องการนำเสนอสินค้าในราคาพิเศษ ได้ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าลูกค้าทั่วไป โดยระบบสามารถแบ่งราคาส่วนลดสำหรับผู้ค้าส่งได้มากสุดถึง 3 ระดับ เจ้าของร้านค้าสามารถกำหนดได้ว่าในร้านค้าออนไลน์ของท่านจะให้มีการแบ่งราคาส่วนลดกี่ระดับ เมื่อผู้ค้าส่งเข้าสู่ระบบมาแล้วก็จะเห็นราคาสินค้าตามระดับผู้ค้าส่งๆนั้น

        โดยการใช้งานค้าส่ง ทางเจ้าของร้านค้าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถใช้งานค้าส่งได้อย่างสมบูรณ์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.