×
บทนำการจัดการรูปแบบภาษี
        ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์มีระบบภาษีไว้รองรับให้คุณสามารถใช้งานเพื่อนำมาคำนวณราคาสินค้าที่ต้องการขาย

ภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งการขายสินค้าบนโลกออนไลน์เราสามารถทำการค้ากับต่างประเทศได้ ทำให้รูปแบบภาษีที่ต้องจัดเก็บในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน โดยการใช้งานคุณสามารถสร้างกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขในการใช้งานภาษีที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ หรือที่ตัวสินค้าโดยตรงได้ เพื่อให้คุณสามารถมีรูปแบบภาษีที่จะนำมาใช้งานให้ตรงตามความต้องการ


        แบ่งออกเป็นหัวข้อการจัดการภาษีดังนี้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.