×
บทนำการจัดการสถานะออเดอร์

        ในการแก้ไขสถานะออเดอร์คุณสามารถใช้เพื่อติดตามการชำระเงิน และส่งของให้ลูกค้าได้ โดยคุณสามารถพบรายการออเดอร์ล่าสุดได้ ที่หน้าแรกของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ 

รูปที่ 1 หน้าแรกของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์


มีรายละเอียด ดังนี้

        - วันที่ : แสดงวันที่และเวลาที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

        - ราคารวม : แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

        - ดำเนินการเสร็จ? : แสดงสถานะการดำเนินการ โดย 

                No หมายถึงออเดอร์นี้ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และ

                Yes หมายถึงออเดอร์นี้มีการชำระเงิน และส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อย

        - ชำระเงินเสร็จ? : แสดงสถานะการชำระเงินของสินค้า 

        - ลูกค้า : แสดงรหัสเข้าใช้งานของลูกค้า (ชื่อลูกค้าที่ใช้ในระบบ)


        เมื่อคุณต้องการจัดการแก้ไขออเดอร์ที่ปรากฏสามารถเข้าจัดการได้ 2 ทาง

        1. คลิกที่ “ดูทั้งหมด” จากหน้าแรกของกระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

รูปที่ 2 การเข้าจัดการออเดอร์ (แบบที่ 1)


        2. มาที่เมนู “ออเดอร์” เลือกเมนูย่อย “รายการออเดอร์”

รูปที่ 3 การเข้าจัดการออเดอร์ (แบบที่ 2)


        จากนั้นคุณจะพบกับหน้ารายการออเดอร์ 

รูปที่ 4 รายการออเดอร์


รายละเอียดที่แสดงในเบื้องต้นมีดังนี้

        - ID : แสดงรหัสใบสั่งซื้อ

        - ชื่อผู้ใช้ : แสดงชื่อชื่อผู้ใช้ของลูกค้า

        - วันที่ : แสดงวันที่ที่มีการสั่งซื้อสินค้า

        - ยอดออเดอร์ : แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

        - ดำเนินการ : แสดงสถานะการดำเนินการต่อออเดอร์นั้นๆ

        - ชำระเงิน : แสดงสถานะการชำระเงินของสินค้า

        และในกรณีที่คุณต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลออเดอร์ตามสถานะการดำเนินการ หรือสถานะการชำระเงิน สามารถทำได้โดยเลือกจากรายการที่ส่วน “รายการออเดอร์”

        - ที่ส่วนสถานะการดำเนินการ คุณสามารถเลือกได้ 2 สถานะคือ “สถานะการดำเนินการ” ระบบจะแสดงสถานะการดำเนินการทั้งหมดของออเดอร์ และสถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ” ระบบจะแสดงเฉพาะออเดอร์ที่ยังไม่ดำเนินการ

รูปที่ 5 ส่วนสถานะการดำเนินการ


        - ที่ส่วนสถานะการชำระเงิน คุณสามารถเลือกได้ 3 สถานะคือ กรณีที่เลือก “สถานะการชำระเงิน” ระบบจะแสดงทุกสถานะของการชำระเงิน, ในกรณีที่เลือก “ชำระเงินแล้ว” ระบบจะแสดงเฉพาะออเดอร์ที่มีการชำระเงินแล้วเท่านั้น และกรณีที่เลือก “ยังไม่ชำระเงิน” ระบบจะแสดงเฉพาะออเดอร์ที่ยังไม่ชำระเงิน

รูปที่ 6 ส่วนสถานะการชำระเงิน


        เมื่อคุณต้องการแก้ไขสถานะออเดอร์ ให้คลิกที่ “แก้ไข” ที่ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ เพื่อเข้ามาดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ

รูปที่ 7 การแก้ไขสถานะออเดอร์


        ระบบจะแสดงข้อมูลออเดอร์ที่เลือก

รูปที่ 8 ข้อมูลออเดอร์ที่เลือก


        เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขออเดอร์ ให้คุณคลิกที่ “แก้ไขออเดอร์” 

รูปที่ 9 เมนูแก้ไขออเดอร์

โดยการแก้ไขสถานะออเดอร์คุณสามารถดำเนินการได้ 6 ส่วน คือ

        1. การแก้ไขออเดอร์

        2. การแก้ไขสถานะออเดอร์

        3. การแก้ไขสถานะการชำระเงิน

        4. การแก้ไขที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน

        5. การแก้ไขที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

        6. การแก้ไขข้อมูลอื่นๆ

 
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.