×
บทนำการจัดการสินค้าดิจิทัลในร้านค้าออนไลน์

        TakraOnline เราคือพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมเติบโตไปกับคุณ ระบบร้านค้าของเราจึงรองรับทุกประเภทสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ให้เช่าที่พัก รีสอร์ท โรงแรม หรือแม้แต่สินค้าประเภทดิจิทัลเองก็ตาม

        สินค้าดิจิทัล คือสินค้าที่อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบของไฟล์ภาพไฟล์เสียงหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ คุณสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline ได้ สินค้าดิจิทัลมีข้อดีก็คือ เจ้าของร้านสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านลิงก์ดาวน์โหลดได้เป็นการช่วยเจ้าของร้านประหยัดค่าขนส่งสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง

โดยการจัดการสินค้าดิจิทัลนั้น มีการจัดการที่เพิ่มเติมจากสินค้าทั่วไป ดังนี้

        - การเพิ่มสินค้าดิจิทัล

        - การส่งสินค้าดิจิทัล

        - การตั้งค่าวันหมดอายุให้ลิงก์ดาวน์โหลดสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.