×
บทนำการจัดการสินค้าภายในร้าน

        เมื่อคุณได้รับการอนุมัติให้สามารถขายสินค้าผ่าน Marketplace เป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถเริ่มนำสินค้าเข้ามาขายผ่าน Marketplace ได้ทันที โดยขั้นตอนการจัดการสินค้า คุณสามารถเริ่มได้ตั้งแต่การเพิ่มสินค้า, แก้ไขสินค้า และลบสินค้าด้วยตัวคุณเอง

        โดยเริ่มจากการคลิกที่เมนู “แคตตาล็อค” และเลือกเมนู “สินค้า” (รูปที่ 1) เพื่อเข้าสู่พื้นที่การจัดการสินค้า

รูปที่ 1 การเข้าใช้งานเมนูสินค้า

        ภายในหน้าพื้นที่การจัดการสินค้า (รูปที่ 2) คุณสามารถจัดการสินค้าภายในร้านค้าของคุณได้ทันที

รูปที่ 2 พื้นที่ในการจัดการสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.