×
บทนำการจัดการส่วนลดเชิงปริมาณ

        ตัวช่วยที่ทาง TakraOnline มีไว้เพื่อช่วยให้ทางเจ้าของร้านค้าใช้ในการส่งเสริมการตลาดให้กับทางร้านขายของออนไลน์ ทางเลือกหนึ่งคือการลดราคาสินค้าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

        คุณสามารถใช้เมนู “ส่วนลดเชิงปริมาณ” เพื่อลดราคาสินค้าให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อของเป็นจำนวนมากได้ โดยการลดราคาสินค้าคุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่การลดราคาแบบคงที่ หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดก็สามารถทำได้ 

โดยขั้นตอนการจัดการมีดังนี้

       1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “การตลาด” เลือกเมนูย่อย “ส่วนลดเชิงปริมาณ” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูการใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณ

        คุณจะพบหน้ารายการส่วนลดเชิงปริมาณ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2 

รูปที่ 2 หน้ารายการส่วนลดเชิงปริมาณ

        เมื่อคุณต้องการจัดการส่วนลดเชิงปริมาณ สามารถจัดการได้ตั้งแต่การเพิ่ม การลด และการแก้ไขส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.