×
บทนำการจัดการออเดอร์

        เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านค้า ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์จะมีการส่งอีเมล์แจ้งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าเข้าสู่อีเมล์ที่คุณได้กำหนดไว้ (สามารถอ่านได้ที่หัวข้อ “การตั้งค่าอีเมล์เพื่อการติดต่อ” ) และลูกค้าเองก็ได้รับอีเมล์สั่งซื้อเช่นกัน

รูปที่ 1 ตัวอย่างอีเมล์การสั่งซื้อสินค้า

        คุณสามารถเข้ามาจัดการออเดอร์ (Order) ที่มีได้โดยเข้าใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ในส่วนของออเดอร์ โดยการจัดการออเดอร์ แบ่งออกเป็น หัวข้อย่อยดังนี้


        1. การจัดการสถานะออเดอร์

        2. การสร้างใบจัดส่งสินค้า

        3. การสร้างใบแจ้งราคาร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.