×
บทนำการจัดการเรตติ้งและรีวิว

        การซื้อสินค้าของลูกค้าที่ไม่เคยซื้อสินค้า หรือใช้บริการผ่านร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าลักษณะดังกล่าวจะพยายามหาข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อของจากร้านค้านั้นๆ ในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ช่องทางหนึ่งคือการเพิ่มรีวิวหรือให้คะแนนสินค้าจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าออนไลน์

        โดยการใช้งานเรตติ้งและรีวิวที่หน้าร้านค้าออนไลน์ถือเป็นช่องทางการทำการตลาดอย่างหนึ่ง ดังนั้นระบบร้านค้าของตะกร้าออนไลน์มีพื้นที่แสดงข้อมูลเรตติ้งและรีวิวไว้ที่ตัวสินค้าเพื่อให้เจ้าของร้านค้าได้ใช้งาน

        เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่บริเวณพื้นที่การแสดงรายละเอียดสินค้า ด้านข้างจะมีแท็บรีวิวเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาให้คะแนน (เรตติ้ง) หรือรีวิวสินค้าชิ้นนั้นๆได้ ดังรูป


        จากรูปตัวอย่างจะเห็นได้ว่า พื้นที่รีวิวสามารถให้เจ้าของร้านค้า และลูกค้ามาใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวได้ ดังนั้นเจ้าของร้านค้าออนไลน์จึงสามารถจัดการพื้นที่รีวิวได้ด้วยตนเอง

      โดยหัวข้อในการใช้งานเรตติ้งและรีวิวมีหัวข้อดังนี้

        1. การตั้งค่าเพื่อการใช้งานเรตติ้งและรีวิว

        2. การให้เรตติ้งสินค้าจากผู้ขาย

        3. การใช้งานและการปรากฏเรตติ้งและรีวิวประกอบสินค้า


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.