×
บทนำการตั้งค่าการใช้งานสินค้าประกอบ

        ในการขายสินค้า บางครั้งเมื่อขายสินค้าชิ้นแรกได้ เจ้าของร้านอาจจะต้องการสินค้าอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าแรก เช่นขายมือถือ แต่อยากจะนำเสนอเคสประกอบ เป็นต้น ทำให้ระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline มีคุณสมบัติทางการตลาดที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายดังกล่าว โดยคุณสมบัติที่เรียกว่า “สินค้าประกอบ” ให้คุณได้ใช้งาน เพื่อสร้างสินค้าที่ต้องการขายที่หลากหลายมาประกอบกัน เพื่อให้ลูกค้าได้สามารถเลือกซื้อสินค้าประกอบตามรูปแบบที่ลูกค้าพึงพอใจ โดยการขายสินค้าที่มีการขายแบบสินค้าประกอบ ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงการขายที่มีสินค้าประกอบ

        โดยรายละเอียดของการใช้งานสินค้าประกอบ จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อคือ
                  1. การจัดการสินค้าประกอบ
                  2. การกำหนดรูปแบบการใช้งานสินค้าประกอบ
                  3. การจัดลำดับการแสดงสินค้าประกอบ
                  4. ลักษณะการซื้อสินค้าประกอบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.