×
บทนำการสร้างบัตรของขวัญ

ในการสร้างบัตรของขวัญ เจ้าของร้านสามารถดำเนินการสร้างได้ 3 วิธี คือ 

        - การสร้างบัตรของขวัญที่แทรกอยู่ในชิ้นสินค้า

        กรณีนี้เจ้าของร้านทำการสร้างสินค้าขึ้นมา แล้วเปิดใช้งานบัตรของขวัญ ซึ่งลูกค้าจะได้รับบัตรของขวัญ ก็ต่อเมื่อซื้อสินค้าที่กำหนดในร้านค้าก่อน แล้วจึงนำบัตรของขวัญที่ได้รับ มาใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าครั้งถัดไป

        - การสร้างบัตรของขวัญที่ไม่ได้แทรกอยู่ในชิ้นสินค้า

        กรณีนี้เปรียบเสมือนการที่เจ้าของร้านสร้างบัตรของขวัญขึ้นมาจำหน่าย (ซึ่งบัตรของขวัญจัดเป็นรายการสินค้า 1 รายการ) เจ้าของร้านสามารถกำหนดราคาบัตรของขวัญและมูลค่าบัตรของขวัญ ตามที่ต้องการได้

        - การสร้างบัตรของขวัญที่เจ้าของร้านเปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นคนกำหนดมูลค่าบัตรของขวัญเอง

        ในกรณีนี้เปรียบเสมือนการที่เจ้าของร้านสร้างบัตรของขวัญขึ้นมาแต่ไม่กำหนดมูลค่าบัตรของขวัญ ลูกค้าสามารถกำหนดราคาบัตรส่วนลดตามที่ต้องการได้ (ราคาบัตรของขวัญที่กำหนดคือมูลค่าส่วนลดที่ลูกค้าจะได้รับ) ซึ่งลูกค้าจะต้องซื้อบัตรส่วนลดในราคาที่ลูกค้ากำหนดไว้  แล้วจึงนำบัตรของขวัญที่ได้รับ มาใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าครั้งถัดไป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.