×
บทนำการใช้งานสถิติร้านค้า
        สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ต่างต้องการข้อมูลที่จะช่วยประเมินในเบื้องต้นว่า ณ ตอนนี้

ภาพรวมของธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเราจะสังเกตว่าบางครั้งบางทีที่เราไปเดินจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่

มักจะมีสมุดเล็กๆติดมือด้วยเสมอ เหมือนเป็นสมุดบันทึกที่เอาไว้จดรายละเอียดว่า ในหนึ่งวันพวกเขาขายสินค้าอะไรไปได้บ้างเป็นจำนวนเท่าไร 

แต่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์มีลักษณะต่างออกไป คือเจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องคอยบันทึกข้อมูลด้วยตัวเอง เพราะในเว็บไซต์สามารถเก็บสถิติต่างๆ

ภายในเว็บไซต์ได้ ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเรียกดูประวัติและสถิติการซื้อขายสินค้าในเว็บไซต์ได้อย่างละเอียด ข้อมูลที่ช่วยให้เจ้าของร้านทราบว่า

ผลสรุปของการประกอบการในแต่ละช่วงเป็นอย่างไรบ้าง หรือควรจะปรับแผนธุรกิจให้เหมาะกับลักษณะการซื้อของลูกค้าได้อย่างไร


        ซึ่งสถิติร้านค้าทั้งหมดที่ระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline ได้เก็บรวบรวมให้กับร้านค้าของคุณ แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

1. สถิติการขาย

2. สถิติสินค้าขายดี

3. สถิติบัญชีลูกค้า

4. สถิติการชำระเงิน

5. สถิติการขนส่ง

6. สถิติสต๊อกสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.