×
บทนำ

        รูปแบบการแสดงราคาสินค้าผ่านหน้าร้านค้าออนไลน์ ในบางครั้งราคาที่แสดงเป็นราคาก่อนรวมภาษี หรือบางครั้งราคาที่แสดงเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว ซึ่งระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์มีระบบการจัดการการแสดงราคาสินค้ากับรูปแบบภาษีที่ต้องการได้


 โดยขั้นตอนการดำเนินการ จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้


        1.  แสดงราคาสินค้าแบบไม่มีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง


        2.  แสดงราคาสินค้าก่อนรวมภาษี


        3.  แสดงราคาสินค้าที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.