×
บทนำ

        ก่อนที่คุณจะเริ่มเปิดพื้นที่ Marketplace ให้ผู้ขายสามารถลงขายสินค้าได้นั้น คุณจะต้องทำการจัดการหมวดสินค้าไว้ให้เรียบร้อยเสียก่อน ทางผู้ขายจึงสามารถนำสินค้ามาลงขายได้ โดยการจัดการหมวดหมูสินค้า เปรียบเหมือนการจัดโซนของการแสดงสินค้า ที่ทำให้ผู้ซื้อสามารถเข้าชมสินค้าในหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกนั่นเอง

        ในการจัดการหมวดสินค้านั้น คุณจะต้องเข้าสู่พื้นที่ของการจัดการหมวดสินค้าเสียก่อน โดยคลิกที่เมนูหลัก “แคตตาล๊อก” และเมนูย่อย “หมวดสินค้า” ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 เมนูหมวดสินค้า

        จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่ “รายการหมวดสินค้า” (รูปที่ 2) ในเบื้องต้นคุณจะพบว่าไม่มีหมวดสินค้าใดอยู่บนพื้นที่ Marketplace ของคุณ ดังนั้นคุณต้องดำเนินการสร้างหมวดสินค้า เพื่อให้ผู้ขายสามารถนำสินค้ามาจัดวางเข้าหมวดสินค้าได้ 

รูปที่ 2 หน้ารายการหมวดสินค้า

        ดังนั้นในการเพิ่มหมวดสินค้า คุณก็อาจจะต้องการลบหมวดสินค้า หรือแก้ไขหมวดสินค้าที่ไม่ต้องการเช่นกัน ดังนั้นในส่วนของการจัดการหมวดสินค้า จะแบ่งออกเป็น

        - การเพิ่มหมวดสินค้า

        - การลบหมวดสินค้า

        - การแก้ไขหมวดสินค้า

        - การจัดลำดับการแสดงหมวดสินค้า 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.