×
บทนำ

        เมื่อผู้ขายดำเนินการขายสินค้าผ่าน Marketplace ของคุณเป็นที่เรียบร้อย ก็จะเกิดยอดขายที่คุณต้องดำเนินการจ่ายเงินจากการขายสินค้าคืนให้กับผู้ขาย เนื่องจากการชำระเงินของลูกค้าจะชำระผ่านบัญชีของเจ้าของ Marketplace ทำให้คุณต้องทราบรายได้ที่ผู้ขายจะได้รับ และยอดสรุปค่านายหน้าที่คุณจะได้มาจากผู้ขายแต่ละราย

        หมายเหตุ : ในส่วนของการชำระเงินให้กับผู้ขาย คุณและผู้ขายจะต้องกำหนดช่องทางในการรับ-ส่งเงินให้เรียบร้อย โดยที่ระบบ Marketplace ไม่สามารถชำระเงินให้กับผู้ขายได้

        ดังนั้นในการเข้าไปตรวจสอบยอดเงินของผู้ขายและเข้าไปจัดการยอดเงินของผู้ขายนั้น ให้คุณไปที่เมนูหลัก “ผู้ขาย” และเลือกเมนูย่อย “ยอดเงินผู้ขาย” ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูยอดเงินผู้ขาย


        ระบบจะแสดงพื้นที่รายการยอดในบัญชีดังตัวอย่างรูปที่ 2 

รูปที่ 2 ตัวอย่างรายการยอดในบัญชี


โดยข้อมูลที่พบจากพื้นที่รายการยอดในบัญชีมีดังนี้

        - PayoutID : รหัสของการดำเนินการ การขายที่เกิดขึ้นบน Marketplace

        - ชื่อบริษัทผู้ขาย : ชื่อบริษัทผู้ขาย ที่สินค้าสามารถขายได้ โดยคุณสามารถคลิกที่ชื่อผู้ขายเพื่อเข้าไปดูข้อมูลของผู้ขายรายนั้นได้

        - ช่วงเวลาการขาย : แสดงช่วงวันที่ของการซื้อ-ขาย เพื่อให้ผู้ขายทราบว่ายอดเงินที่ทางเจ้าของ Marketplace ชำระให้นั้นครอบคลุมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่

        - ยอดออเดอร์ : แสดงยอดออเดอร์ที่เกิดจากการซื้อจากลูกค้า

        - ค่านายหน้า : แสดงค่านายหน้าที่ทางเจ้าของ Marketplace หักไปจากยอดออเดอร์ของคุณ

        - ยอดชำระ : แสดงยอดเงินของออเดอร์ที่คุณจะได้รับ หากมีการส่งมอบเงินจากทางเจ้าของ Marketplace มาให้ระบบจะแสดงยอดชำระเป็นจำนวนติดลบ

        - วันที่ : แสดงวันที่และเวลาในการขายสินค้าของออเดอร์นั้นๆ

        - ชำระเงิน : ในกรณีที่แสดงเป็น “Order: #XX” เป็นตัวเลขที่บ่งบอก ID ของออเดอร์ ที่คุณสามารถคลิกเข้าไปเพื่อยังรายละเอียดของออเดอร์นั้นได้ แต่ถ้าในกรณีที่การแสดงผลเป็น ประโยคอื่น คือการแสดงข้อความที่คุณได้ชี้แจงให้ทางผู้ขายรายนั้นได้ทราบถึงการดำเนินการ

        และด้านท้ายตารางเป็นตัวเลขสรุปยอดออเดอร์, ค่านายหน้า และยอดชำระ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน Marketplace ของคุณ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.