×
บทนำ

        ในการขายสินค้าบนพื้นที่ Marketplace ทางผู้ขายสามารถกำหนดวิธีการขนส่งสินค้าพร้อมค่าบริการด้วยตนเอง  แต่เจ้าของ Marketplace อย่างคุณก็สามารถจัดการวิธีการขนส่งสินค้าได้เช่นกัน โดยคุณคุณสามารถกำหนดค่าจัดส่งสินค้าได้ตามต้องการซึ่งวิธีการในการจัดส่งสินค้าคุณสามารถกำได้มากกว่า 1 วิธี โดยรูปแบบที่คุณสามารถกำหนดได้มีดังนี้

        • กำหนดค่าขนส่งแบบค่าคงที่

        • กำหนดค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้า

        • กำหนดค่าขนส่งตามน้ำหนักรวมของสินค้า

        • กำหนดค่าขนส่งตามยอดรวมของออเดอร์

โดยวิธีการกำหนดวิธีการจัดส่งสินค้า มีดังนี้

        1. ให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ขนส่ง” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูขนส่ง

        2. คุณจะพบหน้าข้อมูล “รายการวิธีจัดส่งสินค้า” 

รูปที่ 2 หน้ารายการวิธีจัดส่งสินค้า


        3. โดยการจัดการหรือการเพิ่มเติมรูปแบบการขนส่งสามารถทำได้ โดยแบ่งออกเป็น

                - การเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้า

                - การแก้ไขวิธีการจัดส่งสินค้า

                - การลบวิธีการจัดส่งสินค้า 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.