×
การแก้ไขสถานะการชำระเงิน

        เมื่อลูกค้ามีการแจ้งชำระเงินเข้ามา โดยปรกติทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์จะต้องมีการตรวจสอบเงินที่เข้ามาให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำส่งสินค้า

        เมื่อเจ้าของร้านค้าออนไลน์ตรวจสอบเรียบร้อยว่ามีการชำระเงินเข้ามาจริง ให้เจ้าของร้านค้าเข้ามาที่ส่วนของ “สถานะการชำระเงิน” ให้คุณทำเครื่องหมายที่ “ชำระเงินแล้ว? ” เพื่อให้ระบบแจ้งลูกค้า หรือเป็นการบันทึกสถานะการรับทราบการชำระเงินเรียบร้อย (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การแก้ไขสถานะการชำระเงิน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.