×
การลบสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบสินค้าที่ไม่ต้องการ สามารถทำได้โดยการคลิกเลือกที่สินค้าที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกที่ “ลบ” (หมายเลข 2) ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การลบสินค้าที่ไม่ต้องการ

        ระบบจะแสดงข้อความเตือนเพื่อให้คุณยืนยันความต้องการที่จะลบสินค้า (รูปที่ 2) ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ และในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบหมวดสินค้าให้เลือกคลิกที่ “ยกเลิก”

รูปที่ 2 ข้อความแจ้งเตือนการลบสินค้า

        กรณีที่คลิกตกลงระบบจะทำการลบสินค้า และแสดงข้อความแจ้งถึงผลการลบสินค้าเป็นที่เรียบร้อย และที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้า สินค้านั้นจะหายไป (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การแสดงผลการลบสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.