×
การลบหมวดสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบหมวดสินค้าที่ไม่ต้องการออกจากการแสดงหน้าร้านค้าออนไลน์ ก่อนการลบหมวดสินค้าคุณต้องทำการตรวจสอบหมวดสินค้าตามนี้

        - หมวดสินค้าที่ต้องการลบ ต้องไม่มีสินค้าอยู่ภายในหมวด

        - หมวดสินค้านั้นต้องไม่มีหมวดสินค้าย่อยภายใน

        เมื่อตรวจสอบหมวดสินค้าเรียบร้อย คุณสามารถทำการคลิกเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการลบ (หมายเลข 1)จากนั้นคลิกที่ “ลบ” (หมายเลข 2) ดังตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการลบหมวดสินค้า

        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความเตือนเพื่อให้คุณยืนยันความต้องการที่จะลบหมวดสินค้า ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ และในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบหมวดสินค้าให้เลือกคลิกที่ “ยกเลิก” (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ข้อความเตือนการลบหมวดสินค้า

        ภายหลังการลบ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งถึงการลบหมวดสินค้าเป็นที่เรียบร้อย และที่รายการหมวดสินค้า หรือเมนูสินค้าที่หน้าร้านค้าออนไลน์ หมวดสินค้านั้นจะหายไป (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงผลการลบหมวดสินค้า

        ในกรณีที่ลบหมวดสินค้าที่มีสินค้าอยู่ภายใน ระบบจะไม่ลบหมวดสินค้านั้นๆ พร้อมแสดงข้อความเตือนว่าไม่สามารถลบหมวดสินค้าได้ ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 ข้อความเตือนถึงการลบหมวดสินค้าที่ผิดพลาด

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.