×
ลักษณะการแสดงราคาของการขายส่งบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

          ในกรณีที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ มีการเปิดการใช้งานระบบค้าส่ง และเจ้าของร้านค้าได้กำหนดไว้แล้ว ว่าจะเลือกใช้รูปแบบราคาขายส่งรูปแบบใด และให้บัญชีลูกค้ารายใดบ้างที่เป็นบัญชีผู้ค้าส่ง แต่ในเบื้องต้นถ้าลูกค้าเข้ามาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของท่าน โดยไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ลูกค้ารายนั้นก็จะเห็นราคาสินค้า เป็นราคาขายปลีกเหมือนกับลูกค้าทั่วไป

          เพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกค้าจะสามารถเห็นราคาสินค้าเป็นราคาขายส่ง ตามที่เจ้าของร้านค้าได้ตั้งค่าเอาไว้ได้ ลูกค้าจะต้องเข้าสู่ระบบเสียก่อน โดยการคลิกคำว่า "เข้าสู่ระบบ" ด้านบนโลโก้ร้านค้าออนไลน์ของท่าน

          จากนั้นลูกค้าจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์ของท่าน

          เพียงเท่านี้ ลูกค้าก็สามารถเห็นราคาสินค้าที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไปได้แล้ว

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.