×
ขั้นตอนการสร้างใบแจ้งราคา

        โดยร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline มีระบบการสร้างใบแจ้งราคา (Invoice) รองรับให้ทางคุณสามารถใช้เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าได้ โดยที่ไม่ต้องจัดทำเอง 

        เมื่อลูกค้ามีความสนใจสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ และต้องการให้จัดส่งใบแจ้งราคา คุณสามารถเข้ามาใช้งานได้ โดยมาที่ “รายการออเดอร์” จากหน้าหลักของระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ให้คุณคลิกที่ดูทั้งหมด 

รูปที่ 1 แถบรายการออเดอร์

        คุณจะพบรายการออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมด 

รูปที่ 2 รายการออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมด

        คุณสามารถสร้างใบแจ้งราคาได้ โดยคลิกที่ “แก้ไข” ของลูกค้าที่ต้องการพิมพ์ใบแจ้งราคา

รูปที่ 3 ปุ่มแก้ไข

        คุณจะพบรายละเอียดของการสั่งสินค้าของลูกค้าที่เลือก จากนั้นให้คุณคลิกที่ “ใบแจ้งราคา”

รูปที่ 4 ปุ่มใบแจ้งราคา

        คุณจะพบข้อมูลของใบแจ้งราคา โดยคุณสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 แบบคือ ส่งอีเมล์ หรือสั่งพิมพ์ 

รูปที่ 5 ข้อมูลของใบแจ้งราคา

        ในกรณีที่คุณต้องการส่งเป็นอีเมล์ ให้คุณระบุอีเมล์ของคุณเองและหัวข้อของอีเมล์ที่จะส่งให้ลูกค้า โดยระบบระบุอีเมล์ของลูกค้าไว้ให้เรียบร้อย และเมื่อคุณระบุข้อมูลครบถ้วนสามารถคลิก “ส่งอีเมล์” เพื่อให้ระบบส่งอีเมล์ใบแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทันที

รูปที่ 6 การส่งอีเมลล์ใบแจ้งราคา

        ในกรณีที่คุณต้องการพิมพ์ใบแจ้งราคาสามารถทำได้โดย คลิกที่ “พิมพ์”

รูปที่ 7 ต้องการพิมพ์ใบแจ้งราคา

        ระบบจะแสดงหน้าตัวอย่างของใบแจ้งราคา หากคุณต้องการสั่งพิมพ์ ให้คลิก “Print” แต่ถ้าต้องการปิดหน้าตัวอย่างให้คลิกที่ “Close”

รูปที่ 8 หน้าตัวอย่างของใบแจ้งราคา

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.