×
แนะนำส่วนของการจัดการระบบร้านค้าออนไลน์
        เมื่อคุณต้องการจัดการร้านค้าออนไลน์เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้ปรากฏในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น

การปรับแต่งร้านค้า หรือการเพิ่มเติมสินค้า หรือแม้แต่ราคา คุณสามารถเข้าใช้งานด้วยการพิมพ์ URL ของร้านค้าของคุณ แล้วตามด้วย " /admin "  

ดังตัวอย่าง “http://ชื่อร้านค้า.com/admin" หรือ http://ชื่อร้านค้า.takraonline.com/admin
        

        ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับการระบุตัวตนของผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเว็บไซต์ ซึ่งคุณจะต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าของคุณ


        เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์แล้ว คุณจะพบหน้าแรกของการเริ่มต้นระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์คือ ส่วนของแดชบอร์ด โดยแสดงภาพรวมของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการออเดอร์, สินค้าที่ขายดี หรือรายชื่อลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของร้านค้าออนไลน์ของคุณ ดังรูป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.