×
แนะนำส่วนของการแสดงผลหน้าร้านค้าออนไลน์
        ภายหลังที่คุณสมัครใช้งานร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเรียกดูหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
        
        1. เปิด Web Browser ที่คุณต้องการใช้งาน (เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของทาง TakraOnline รองรับการทำงานบน Web Browser ยอดนิยม

เช่น Google Chrome, FireFox  เป็นต้น สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ) จากนั้นทำการพิมพ์ URL

ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ http://ชื่อร้านค้าออนไลน์.takraonline.com

โดยคุณสามารถนำ URL ดังกล่าวไปแนะนำให้ลูกค้าใช้ในการเข้ามาเยี่ยมชม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คุณต้องการนำเสนอ

        ***หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณต้องการใช้งาน URL ที่มีเฉพาะชื่อร้านค้าออนไลน์ของคุณ เช่น http://ชื่อร้านค้า.com เป็นต้น

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้
          

        2. ในกรณีที่คุณอยู่ในส่วนระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถมาที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดยคลิกที่เมนู "เข้าสู่หน้าร้าน" ดังรูป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.