×
การแก้ไขแบนเนอร์

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูล หรือรูปภาพของแบนเนอร์ที่มีอยู่ในรายการ คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่สัญลักษณ์ “แก้ไข” ด้านท้ายแบนเนอร์ที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ปุ่มการแก้ไขแบนเนอร์


        จากนั้นคุณจะพบรายละเอียดของแบนเนอร์ที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 2) โดยรายละเอียดที่คุณสามารถแก้ไขได้ จะมีข้อมูลคล้ายกับขั้นตอนการเพิ่มแบนเนอร์ คุณสามารถดำเนินการได้ตามต้องการ 

รูปที่ 2 ตัวอย่างเนื้อหาการแก้ไขข้อมูลแบนเนอร์

     เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลแบนเนอร์เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิกที่ “บันทึกแบนเนอร์” (รูปที่ 3) เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 3 การบันทึกการแก้ไขแบนเนอร์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.