×
เริ่มต้นกำหนดส่วนแสดงผลหน้าร้านค้าออนไลน์
        ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์นั้น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อร้านค้าออนไลน์ไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำ

สินค้า หรือการแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท หรือการแนะนำสินค้าขายดีเป็นต้น คุณสมบัติดังกล่าวจะปรากฏไว้ที่หน้าร้านค้าให้อัตโนมัติ

โดยระบบเปิดโอกาสให้คุณสามารถเลือก “เปิด-ปิด” การใช้งานคุณสมบัติที่ไม่ต้องการได้ การดำเนินการมีดังนี้

          1. คลิกเลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” 


        2. คุณจะพบรายละเอียดของการกำหนดค่า ข้อมูลบริษัท จากนั้นให้คลิกเลือกที่หัวข้อ “การแสดงผล” 

เพื่อมากำหนดคุณสมบัติที่ต้องการ คุณจะพบรายการคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถเลือกเปิด หรือปิดใช้งาน


        3. โดยคุณสมบัติที่ปรากฏภายในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดคุณสมบัติที่ไม่ต้องการให้แสดงที่หน้าร้านค้าออนไลน์ มีดังนี้

          - การเปิด-ปิด การแสดงภาพแบนเนอร์  


        - การเปิด-ปิด พื้นที่โฆษณา


        - การเปิด-ปิด พื้นที่โปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า


        - การเปิด-ปิด พื้นที่สินค้าขายดี


        - การเปิด-ปิด พื้นที่สินค้าแนะนำ


        - การเปิด-ปิด พื้นที่ข่าวสารและประกาศ


        - การเปิด-ปิด พื้นที่สินค้ามาใหม่

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.