×
หน้าหลัก>คู่มือการใช้งาน สำหรับเวอร์ชั่น 1.4.0 หรือก่อนหน้า>สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน>เริ่มต้นรู้จักองค์ประกอบหน้าแรกของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์
เริ่มต้นรู้จักองค์ประกอบหน้าแรกของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์
        ภายหลังจากการเข้าใช้งานระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบหน้าแรกของการเริ่มต้นระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์

        ซึ่งองค์ประกอบภายในหน้าแรกจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน


โดยรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้

        ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่คุณสามารถใช้ดำเนินการทั่วไป ดังนี้


        - เข้าสู่หน้าร้าน : เมื่อคุณต้องการเปิดหน้าจอหน้าร้านค้าของคุณ (หน้าร้านที่แสดงต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอและซื้อขายสินค้า) 

        - ภาษา : คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเมนูเพื่อการใช้งานได้ มีให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

        - แสดงชื่อผู้เข้าใช้งาน : คุณจะพบชื่อที่คุณใช้เข้าระบบ และเมื่อคุณต้องการออกจากหน้าการจัดการร้านค้า

ให้คุณชี้ลูกศรไปที่ชื่อจะพบเมนู “ออกจากระบบ” 


        ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของเมนูการดำเนินงาน เพื่อเข้าใช้งานในการจัดการร้านค้าส่วนต่างๆ 


        ส่วนที่ 3 ส่วนการแสดงสถิติของร้านค้าที่เกิดขึ้น


        ส่วนที่ 4 เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามเมนูที่เลือกใช้งาน


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.