×
การแก้ไขสินค้า

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้าที่มีอยู่ในรายการ คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่ “สัญลักษณ์แก้ไข” ด้านท้ายสินค้าที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การแก้ไขสินค้า

จากนั้นคุณจะพบรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าข้อมูลการแก้ไขสินค้า

        ในเบื้องต้นข้อมูลสำคัญที่คุณสามารถแก้ไขได้คือ ข้อมูลสินค้า, คุณสมบัติสินค้า, ตัวเลือกสินค้า, รูปภาพ และ SEO เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นต้องทำการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข ให้คุณคลิกที่ “บันทึกสินค้า”

รูปที่ 3 การบันทึกข้อมูลสินค้า

        เมื่อบันทึกข้อมูลสินค้าเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการบันทึกข้อมูล ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 การแสดงผลการบันทึกข้อมูลสินค้าที่แก้ไข

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.