×
การแก้ไขหมวดสินค้า

          ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลหมวดสินค้าที่มีอยู่ในรายการหมวดสินค้า คุณสามารถทำได้โดยการคลิกที่สัญลักษณ์ “” ด้านท้ายหมวดสินค้าที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ปุ่มแก้ไขของหมวดสินค้า

          จากนั้นคุณจะพบรายละเอียดของหมวดสินค้าที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 2) โดยคุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามต้องการ


รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอการแก้ไขหมวดสินค้า

          เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลหมวดสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิกที่ “บันทึกหมวดสินค้า” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.