×
บทนำการกำหนดโปรโมชั่น

        ระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline มีระบบทางการตลาดที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายได้ โดยระบบมีโปรโมชั่นชื่อซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าให้คุณใช้งาน เพื่อจัดทำโปรโมชั่นที่ให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มสินค้าที่จัดชุดไว้ นำมาให้ลูกค้าสามารถเลือกจับคู่ซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าที่หน้าร้านค้า

โดยรายละเอียดของการกำหนดโปรโมชั่นแบบซื้อเป็นเซ็ทจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อคือ

        1. การกำหนดการแสดงโปรโมชั่นแบบซื้อเป็นเซ็ท

        2. การจัดการโปรโมชั่นย่อย

        3. การจัดการโปรโมชั่นหลัก

        4. การใช้งานโปรโมชั่นแบบซื้อเป็นเซ็ท     

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.