×
การปรับเปลี่ยนโลโก้ (Logo) ของร้านค้าออนไลน์เบื้องต้น

       ในเบื้องต้นโลโก้ที่แสดงด้านหน้าร้านค้าออนไลน์นั้นจะเป็นรูปตัวอย่าง เพื่อตั้งต้นไว้ให้ทางเจ้าของร้านได้ทราบว่าคุณจะนำโลโก้ หรือสัญลักษณ์ของร้านค้ามาใส่ไว้ที่ใด

        ทางคุณสามารถเปลี่ยนเป็นโลโก้ของร้านค้าคุณเองได้ โดยจัดเตรียมรูปภาพโลโก้ที่ต้องการ ขนาดรูปที่เหมาะสมกับการแสดงที่หน้าร้านค้าคือ 200 x 80 px (กว้าง x สูง) และเมื่อเตรียมรูปโลโก้เป็นที่เรียบร้อยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. มาที่ส่วนของเมนู ให้เลือกเมนู “ตั้งค่าระบบ” และเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น”

        3. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “ตัวเลือกร้านค้า” จากนั้นคุณจะพบส่วนของการจัดการรูปโลโก้

        4. ให้คุณคลิก “Choose File” (หรือ "ฺBrowse File... หรือ "เลือกไฟล์...") เพื่อทำการเลือกรูปโลโก้ที่คุณจัดเตรียมไว้

        5. เมื่อคุณทำการเลือกรูปโลโก้ที่คุณต้องการเป็นที่เรียบร้อย จะปรากฏชื่อไฟล์ที่เลือกไว้  ในกรณีที่อัพโหลดไฟล์ไม่สำเร็จจะปรากฏเป็นคำว่า “No file chosen”

        6. จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ “บันทึก” เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นจะมีการแสดงข้อความถึงผลการบันทึกเสร็จเรียบร้อย

        7. คุณสามารถตรวจสอบรูปโลโก้ที่เปลี่ยนแปลงได้ที่หน้าร้าน โดยคลิกที่ “เข้าสู่หน้าร้าน”  คุณจะพบว่ารูปโลโก้เปลี่ยนไปตามรูปแบบที่คุณกำหนดไว้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.