×
การเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

          ภายหลังที่คุณสมัครใช้งานร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเรียกดูหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
        1. เปิด Web Browser ที่คุณต้องการใช้งาน (เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของทาง TakraOnline รองรับการทำงานบน Web Browser ยอดนิยม เช่น Google Chrome, FireFox  เป็นต้น สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ) จากนั้นทำการพิมพ์ URL ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ http://ชื่อร้านค้าออนไลน์.takraonline.com

          โดยคุณสามารถนำ URL ดังกล่าวไปแนะนำให้ลูกค้าใช้ในการเข้ามาเยี่ยมชม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คุณต้องการนำเสนอ
***หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณต้องการใช้งาน URL ที่มีเฉพาะชื่อร้านค้าออนไลน์ของคุณ เช่น http://ชื่อร้านค้า.com เป็นต้น สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้
          2. ในกรณีที่คุณอยู่ในส่วนระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถมาที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้โดยคลิกที่เมนู "เข้าสู่หน้าร้าน" ดังรูป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.