×
การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้ากับไปรษณีย์ไทย

           ในกรณีที่ลูกค้าได้รับหมายเลขของพัสดุจากพ่อค้าแล้ว ลูกค้าสามารถนำหมายเลขพัสดุมาตรวจสอบสถานะการจัดส่งกับทางไปรษณีย์ไทยได้ที่หน้าร้านค้าออนไลน์ได้โดยตรง

           ให้ลูกค้าเลื่อนหน้าจอมาที่ด้านล่างสุด และดูที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ จะพบเมนู "สถานะการจัดส่ง" ให้คลิกที่สถานะการจัดส่ง

           ระบบจะแสดงหน้าสถานะการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย

           จากนั้นให้ลูกค้านำเลขพัสดุจำนวน 13 หลักที่ได้ ระบุลงในช่อง "ป้อนบาร์โค้ด ตรงนี้" และคลิกที่ "ยอมรับ"

           ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะหมายเลขพัสดุที่ได้รับ และแสดงผลสถานะพัสดุ ดังรูปตัวอย่าง

           ในกรณีที่ลูกค้าใส่หมายเลขพัสดุไม่ถูกต้อง จะพบว่ามีเครื่องหมายกากบาทสีแดงปรากฏ ดังรูปตัวอย่าง

           และในกรณีที่ใส่หมายเลขไม่ถูกต้อง และคลิกที่ "ยอมรับ" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการใส่หมายเลขไม่ถูกต้อง และช่องทางการติดต่อไปรษณีย์ไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูล

หมายเหตุ : ระบบตรวจสอบสามารถใช้ได้กับการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS), โลจิสโพสต์ในประเทศ, โลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ, ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ, พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ, ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ เท่านั้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.