×
บทนำการจัดการตัวเลือกสินค้า

        ในกรณีที่สินค้าที่ต้องการขายบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ อาจจะต้องมีตัวเลือกเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายในการเลือกซื้อ เช่น กางเกงที่ขายมีขนาด 4 ขนาด เมื่อลูกค้าสั่งซื้อต้องทำการระบุขนาดที่ต้องการ เมื่อเป็นเช่นนี้ให้ระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ สามารถรับข้อมูลขนาดกางเกงจากลูกค้าโดยที่เจ้าของร้านค้าไม่ต้องทำการสร้างสินค้าตามรายการตัวเลือกที่มี แต่สร้างเป็นรายการตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกใช้เมื่อต้องการซื้อสินค้านั้นแทน ก็จะเป็นการสะดวกต่อตัวลูกค้า และประหยัดพื้นที่สินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยเช่นกัน ดังตัวอย่างในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงตัวเลือกของสินค้า


โดยการจัดการตัวเลือกของสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้

        - การสร้างตัวเลือกของสินค้า

        - การลบตัวเลือกของสินค้า

        - การแก้ไขตัวเลือกของสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.